ANFPUV

sigla ASOC.jpg

 

Preambul  

 

Asociatia Nationala a Fabricantilor de Produse de uz Veterinar din Romania  (ANFPUV) a fost infiintata prin sentinta judecatoreasca a sectorului 6 Bucuresti, fiind inscrisa in Registrul special, conform Certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, nr. 100 din 05.10.2006.

Asociatia Nationala a Fabricantilor de Produse de uz Veterinar a aderat la Uniunea Generala a Industriasilor din Romania UGIR 1903 si a intreprins diligentele necesare pentru aderarea la Federatia Internationala a Sanatatii Animalelor care, de fapt, este Asociatia Internationala a Producatorilor de Medicamente de uz Veterinar.

Asociatia Nationala a Fabricantilor de Produse de uz Veterinar are o pondere de peste 97% din cifra de afaceri a industriei autohtone de produse de uz veterinar, fiind de peste 15.000.000 lei. In industria de produse de uz veterinar lucreaza circa 1.500 oameni.

 

Scopul infiintarii Asociatiei il constituie:

- exercitarea dreptului la libera asociere pentru promovarea intereselor producatorilor de medicamente de uz veterinar;

- promovarea valorilor si rezultatelor cercetarii in domeniu;

- facilitarea accesului membrilor asociatiei la resursele financiare private si publice;

- realizarea parteneriatului dintre autoritatile publice si personale juridice de drept privat fara scop patrimonial;

- respectarea ordinii publice si realizarea unor activitati de interes national;

- infiintarea unor asociatii comerciale ale caror dividende daca nu se reinvestesc se folosesc in mod obligatoriu pentru scopul Asociatiei.


Obiectivul principal

al Asociatiei Nationale a Fabricantilor de Produse de uz Veterinar il reprezinta integrarea cu success a industriei de produse de uz veterinar la exigentele pietii unice europene si satisfacerea cerintelor specifice ale pietii romanesti generate de existenta crescatoriilor de animale de subzistenta.

 

Obiectivele punctuale ale Asociatiei se refera la:

- apararea si promovarea intereselor fabricantilor romani de produse de uz veterinar in relatiile cu organele statului;

- participarea cu rol consultative la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare a activitatii de fabricatie a produselor de uz veterinar si la negocierea si incheierea contractului colectiv de munca, precum si la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice, sindicatele si alte organizatii;

- obtinerea statutului de reprezentant permanent in Comitetul pentru Produse Medicinale Veterinare.

 

Organizarea

Asociatia Nationala a Fabricantilor de Produse de uz Veterinar se compune din:

 

a. membri fondatori,

b. membri asociati,

c. membri de onoare si

d. membri sustinatori:

 

a. membri fondatori

sunt cei care au participat la intemeierea asociatiei si au contribuit material si moral la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social initial;

b. membri asociati

sunt cei care se asociaza ulterior fondarii asociatiei si contribuie moral si material la sporirea patrimoniului ei;

c.  membri de onoare

sunt persoanele fizice si juridice care au adus / aduc servicii deosebite Asociatiei pe plan moral si material;

d. membri sustinatori

sunt cei care adera la realizarea scopului si obiectivelor.

 

In prezent, dintr-un numar total de 16 fabricanti autohtoni au aderat la Asociatia Nationala a Fabricantilor de Produse de uz Veterinar 13, din care:

 1. S.N. Institutul Pasteur SA,
 2. SC Pasteur – Filiala Filipesti SRL,
 3. SC A & S Int. 2000 SRL,
 4. SC Romvac Company SA,
 5. SC Delos  Impex 96 SRL.

cu statut de membri fondatori si respectiv:

 1. Antibiotice Iasi,
 2. SC Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura SA,
 3. SC Zoovet-Impex SRL,
 4. SC Promedivet Sovata SRL,
 5. SC Vanelli SRL,
 6. SC Microbiovet SRL,
 7. SC Crida SRL,
 8. SC Vetorex SRL,

cu statut de membri asociati, cu aceleasi drepturi si obligatii ca membri fondatori.

Dintre cele 3 societati care nu au aderat la Asociatie, una are profil mixt de fabricatie, respectiv produse de uz uman si veterinar, a doua este nou infiintata, iar a treia reprezinta un institut de cercetari cu o productie redusa ca sortimente si pondere pe piata.

 

Asociatia este condusa de un Consiliu director format din 7 membri:

 

Presedinte:              Dr. Sorin Paul Stanescu

Prim-vicepresedinte: Ing. Constantin Chiurciu

Vicepresedinti:         Dr. Mircea Roman; Dr. Gheorghe Paraschiv

Membri:                   Ing.chim. Victorita Burghelea, Chim. Carmen Moisoiu.

Secretar:                 Jurist Viorica Iordache

 

Consiliul director are urmatoarele atributii:

1. prezinta Adunarii Generale rapoarte de activitate, executia bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectele programelor Asociatiei;

2. incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei, prin presedinte sau un imputernicit;

3. aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;

4. elaboreaza Regulamentul intern;

5. indeplineste orice atributii si sarcini stabilite de Adunarea Generala.

 Activitatea curenta administrativa, tehnica si financiara se realizeaza prin echipa:

 

1. Director executiv,

2. Consilieri tehnici,

3. Personal economic si juridic.

 

In 15 Noiembrie 2011, cei zece membri ai Asociatiei respectiv:


1.  A & S International 2000,
2.  SC. Crida Pharm,
3.  SC. Delos Impex, SC.
4.  Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultura,
5.  SC. Pasteur, Filiala Filipesti de Padure,
6.  SN. Institutul Pasteur SA,
7.  SC. Romvac Co SA,
8.  SC Vanelli,
9.  SC Vetorex,
10. SC Zoovet.

 

au hotarat prin vot, urmatoarea componenta a Consiliului director:


Presedinte - Dr. Sorin P. Stanescu (A & S International 2000).
Prim vicepresedinte - Ing. Chim. Constantin Chiurciu (Romvac Company).
Vicepresedinte - Dr. Mircea Roman (S.C. Delos Impex).

 

Membri au fost alesi: Biochim. Dr. MATEESCU C. (ICDA) (nou ales).
Ing. ONCERU C. (SC Vanelli) (nou ales).

Ca director executiv al  Asociatiei Nationale a Fabricantilor de Produse de uz Veterinar din Romania  (ANFPUV)  fost reconfirmat in functie de catre noul Consiliu director, Prof. univ. dr. Valer TEUSDEA.

 

 

 

                                                                             

Check google pagerank for veterinarypharmacon.com Rating for veterinarypharmacon.com