Cursuri online

Suport curs - Farmacologie veterinara, Partea I, III MV

 2010-cd-curs.jpg

 

NOTA: Cursurile in extenso pot fi gasite la disciplina.

 

SUPORT DE CURS PENTRU STUDENTII ANULUI III MV

 

Semestrul I. Schema prezentarilor

 

 C.1.1.jpg Curs 1.1.

 

Introducere. Obiectul si istoricul farmacologiei.

Ramurile farmacologiei. Notiunile de medicament, aliment, toxic, drog, remediu, medicatie. Farmacopeea. Realizari si directii in industria de medicamente straina si autohtona. Cercetarea stiintifica a substantelor medicamentoase.

 

 C.1.2.jpg Curs 1.2.

 

Caile de administrare si absorbtia medicamentelor in organism.

Procesele organism-mediu. Caile: orala, respiratorie, cutanata, intravenoasa, intramusculara, subcutanata etc. administrarile pe caile rectala, vaginala, intramamara etc.

 

 C.1.3-1.4.jpg Curs 1.3.-1.4.

 

Transportul medicamentelor în sange.
Factorii care influenteaza transportul (structura spatiala, fixarea pentru transport, globulinele, lipoproteinele, gamaglobulinele).

 

Difuziunea medicamentelor.

Caracteristicile histo-morfologice. Factori fizico-chimici implicati in distributie. Cuplarea la proteine. Difuziunea în spatiile hidrice. Relatia pH, pKa si difuziunea medicamentelor.

 

Distributia medicamentelor in tesuturi.
Mecanismele difuzarii. Pasajul prin bariere (hemato - encefalica, hemato -oftalmica, placentara, cutanata). Redistribuirea medicamentelor. Consecintele distribuirii inegale a medicamentelor.

 

 C.1.5.jpg Curs 1.5.

Fixarea medicamentelor pe receptori.
Teoria receptorilor. Activitatea si caracterizarea receptorilor. Modul de actiune si natura receptorilor. Izolarea si identificarea receptorilor Agonistii. Antangonistii. Mesagerii secundari.

 

 C.1.6.jpg Curs 1.6.

Cuantificarea raspunsului cuplarii.
Teoriile cuplarii (teoria ocuparii a lui Clark, teoria lui Ariens, teoria lui Stephenson, teoria lui Paton, teoria „activarii’’, teoriile enzimologice.

 

 C.1.7.-1.8.jpg Curs 1.7.-1.8.

Metabolizarea medicamentelor - factorii. 

Factorii care influenteaza metabolizarea. Factorii fiziologici (flux sanguin renal, pH-ul urinar, legarea de proteinele plasmatice, factorii enzimatici). Factorii legati de animal (specia, individualitatea, varsta, sexul, gestatia, alimentatia, starea de sanatate, factorii genetici). Factorii exogeni (ritmul circadian, compusii chimici
exogeni, factorii de stres).

 

Bio-transformarea medicamentelor.
Modificari microzomale, nemicrozomale, biotransformari sub actiunea microflorei tubului digestiv, conjugarea medicamentelor, acetilarea, metilarea, sulfoconjugarea, glucuronoconjugarea, peptidconjugarea, mercaptarea.


 C.1.9.jpg Curs 1.9. 

Eliminarea medicamentelor si acumularea lor în organism.
Mecanismele eliminarii pe cale: renala, digestiva, biliara, respiratorie, piele, glanda mamara, oua.


 C.1.10.jpg Curs 1.10. 

Elemente de farmacocinetica.

Cinetica disponibilizarii. Modelele farmacocinetice: mono-, bi-, si tricompartimentat. Functia lui Bateman. Constantele de absorbtie si eliminare. Nivelul sanguin minim. Rata administrarii unui medicament. Inductia enzimatica si nivelul sanguin. Parametrii de cuantificare farmacocinetica. 

 an>

 

 C.1.11.-1.12.jpg Curs 1.11.-1.12.

Factorii care influenteaza efectul medicamentelor.
Specia, varsta, particularitatile individuale, tipul activitatii nervoase, starea patologica, calea de administrare, forma medicamentoasa.
Influentarea efectului terapeutic prin: cantitatea de medicament. Factorii care determina stabilirea dozei. Terapia medicamentoasa concomitenta. Factorii care determina frecventa administrarilor. Stereospecificitatea actiunii medicamentului. Cinetica de ordinul zero. Reziduurile medicamentoase. Raporturile risc-beneficiu.


Schimbarile produse în organism sub influenta medicamentelor.
Actiunea generala, locala,
 directa, indirecta, reflexa, principala, secundara, etiotropa. Terapia simptomatica. Corelatia dintre structura chimica-actiune farmacodinamica. Latenta si intensitatea. Relatia doza-efect.

 

 C.1.13.-1.1.14.jpg Curs 1.13.-1.14.

Raspunsul organismului animal la medicatie

Durata actiunii unui farmacon. Biodisponibilitatea medicamentelor a.u.v.
Factorii biofarmaceutici si efectul terapeutic. Bioechivalenta medicamentelor a.u.v.
Metode statistice frecvent utilizate in farmacometria efectului.

 

Elemente practice ale terapeuticii veterinare

Asocierile de medicamente. Interactiunile si fenomenele care se pot constata in urma administrarii repetate sau asocierii medicamentelor: cumularea, obisnuinta, sinergismul, potentarea, antagonismul. Antidotismul. Efectele secundare (nedorite).

Actiunea terapeutica sau toxica a medicamentelor in momentul si locul de administrare. Incompatibilitatile medicamentoase. Studiul clinic farmacologic. 

 

                                         → Tematica examen Sesiunea iarna an III MV

 

GRILE     1-559

GRILE 560-840

GRILE 841-1040

 

Check google pagerank for veterinarypharmacon.com Rating for veterinarypharmacon.com