Farmalex

LEGE nr. 305 din 12 iulie 2006 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor vertebrate utilizate în experimente si alte scopuri stiintifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, si a Protocolului de amendare a Conventiei europene pentru protectia animalelor vertebrate utilizate în experimente si alte scopuri stiintifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006

http://old.ansvsa.ro/documente/5%20Lege_305_2006-protectia_animalelor_vertebrate_utilizate_in_experimente_si_alte_scopuri_stiintifice_218ro.pdf

 

ORDIN Nr. 106 din 3 octombrie 2016 privind constituirea Comitetului national pentru protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice sau educative

http://old.ansvsa.ro/upload/admin/altele/ordin_106_2016_prot_animalelor_utiliz_scopuri_stiintifice.pdf

 

ORDIN nr. 97 din 1 septembrie 2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitătilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri stiintifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum si pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitătilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii şi al bunăstării animalelor, a unitătilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate

http://www.ansvsa.ro/download/legislatie/bunastare_animala/Ordin_ANSVSA_97_2015.pdf

 

 

Conventia europeană pentru protectia animalelor vertebrate utilizate în experimente și alte scopuri stiintifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 https://lege5.ro/Gratuit/he3dqoby/conventia-europeana-pentru-protectia-animalelor-vertebrate-utilizate-in-experimente-si-alte-scopuri-stiintifice-adoptata-la-strasbourg-la-18-martie-1986&d=2017-03-17

DIRECTIVA CONSILIULUI din 24 noiembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveste protectia animalelor utilizate în scopuri experimentale si in alte scopuri stiintifice

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986L0609&from=EN

DIRECTIVA 2010/63/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

http://www.icbp.ro/resources/static_files/About/BUNASTARE/DIRECTIVA%202010%2063%20UE.pdf

 

LEGEA nr. 43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice (Capitolele)

https://legeaz.net/monitorul-oficial-326-2014/legea-43-2014-protectia

 

Guidance for Industry

Assessment of the Effects of Antimicrobial Drug Residues from Food of Animal Origin on the Human Intestinal Flora

ftp://ftp.fao.org/es/esn/jecfa/2004-10-15_fnp41-16final_4.pdf 

 

Veterinary International Conference on Harmonization (VICH)

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000172.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac058002dea9#

 

Residues of some veterinary drugs in animals and foods

ftp://ftp.fao.org/es/esn/jecfa/2004-10-15_fnp41-16final_4.pdf 

 

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives Sixty-Second Meeting Rome, 4-12 February 2004: Summary and Conclusions

ftp://ftp.fao.org/es/esn/jecfa/jecfa62_summary.pdf 

 

ORDONANTA nr. 47 din 11 august 2005

privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/newms/ro/og_47_2005_ro.pdf

 

Joint FAO/WHO Technical Workshop on Residues of Veterinary Drugs without ADI/MRL

ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/meetings/bangkok2004_report.pdf

 

Toxicological evaluation of certain veterinary drug residues in food

http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241660538.pdf

 

Guidance for Industry: Evaluating the Safety of Antimicrobial New Animal Drugs with Regard to Their Microbiological Effects on Bacteria of Human Health Concern

http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241660538.pdf

 

Veterinary Drugs Health Canada
www.hc-sc.gc.ca

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/vet/index-eng.php  

 

Food Animal Residue Avoidance & Depletion Program

http://www.farad.org/

 

Veterinary Medicines Manufacturers & Suppliers India

http://health-beauty.exportersindia.com/medicines/veterinary_medicines.htm 

 

European Medicines Agency

 

EMEA

Maximum Residue Limits (MRL) applications

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000165.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac058002d89b

 

EMEA

Product information requirements

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000204.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac058002d4ee

 

EU Legislation - Eudralex

http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm

Volume 1 - EU pharmaceutical legislation for medicinal products for human use

Volume 2 - Notice to applicants and regulatory guidelines for medicinal products for human use 
Volume 3 - Scientific guidelines for medicinal products for human use
Volume 4 - Guidelines for good manufacturing practices for medicinal products for human and veterinary use

Volume 5 - EU pharmaceutical legislation for medicinal products for veterinary use

Volume 6 - Notice to applicants and regulatory guidelines for medicinal products for veterinary use
Volume 7 - Scientific guidelines for medicinal products for veterinary use
Volume 8 - Maximum residue limits
Volume 9 - Guidelines for pharmacovigilance for medicinal products for human and veterinary use
Volume 10 - Guidelines for clinical trial

 

EMEA

Revised Procedure for the Submission of all types of Applications and Enquiries to the Agency relating to the Authorisation and Maintenance of Veterinary Medicinal Products

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Regulatory_and_procedural_guideline/2010/01/WC500069900.pdf

 

EMEA

Eudravigilance

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000173.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac058002dea6#

 

ANSVSA

Farmacovigilenta & Furaje

http://www.ansvsa.ro/?pag=33

 

ANSVSA

Legislatie autorizare sanitara veterinara

http://www.ansvsa.ro/index.php?pag=745&pg=1

Legislatie Specifica

http://www.ansvsa.ro/index.php?pag=37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check google pagerank for veterinarypharmacon.com Rating for veterinarypharmacon.com